Yleiskatsaus avustuksiin vuonna 2015

Vuoden 2015 avustukset toimialoittain

Avustusta haki 1 166 järjestöä 2 472 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 504 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 5.2.2015 RAY:n voittovaroista avustuksia yhteensä 309,3 miljoonaa euroa 789 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 621 eri kohteeseen. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 117 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2015 yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 426,3 miljoonaa euroa.

Toimiala
Haettu
Yhteensä

Avustusten kehitys

RAY:n avustukset yhteensä