Yleiskatsaus avustuksiin vuonna 2016

Vuoden 2016 avustukset toimialoittain

Avustusta haki 1 164 järjestöä 2 516 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 480,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 28.1.2016 RAY:n voittovaroista avustuksia yhteensä 315,3 miljoonaa euroa 824 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 711 eri kohteeseen. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 111,5 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2016 yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 426,8 miljoonaa euroa.

Toimiala
Haettu
Yhteensä

Avustusten kehitys

RAY:n avustukset yhteensä